Altula Chile

El mejor catálogo de libros en formatos PDF, EPUB y MOBI

Historia da educacin e da cultura en Galicia Sculos IV-XX / History of Education and Culture in Portugal IV-XX Centuries

Descripción del libro

Libro Historia da educacin e da cultura en Galicia Sculos IV-XX / History of Education and Culture in Portugal IV-XX Centuries

Esta impresionante obra do profesor Antón Costa Rico analiza e valora o rico e múltiple pasado educativo e cultural de Galicia desde a súa romanización e cristianización até o presente, á luz e no contexto da historia cultural e educativa europea. Importantes personaxes, institucións educativas e culturais, iniciativas e obras intelectuais e literarias saen á luz nuns casos, ou son examinadas no cadro da sociedade galega e nos contextos hispano e europeo, cando é oportuno. Unha obra que constitúe unha detida análise dos procesos educativos e culturais en Galicia no tempo da historia antiga, durante a alta e baixa Idade Media, no renacemento, ao longo do Antigo Réxime e da Ilustración, así como os dous últimos séculos da historia de Galicia. A materia de estudo, as súas formas, os libros e os textos, as idades escolares, a biblioteca, as institucións, os intercambios dos galegos con Europa e América, o papel da Igrexa Católica entre nós, os conflitos culturais, a incoporación dos avances e das reformas científicas, isto é, unha visión poliédrica do que fomos desde o ángulo educativo e cultural; unha historia social do coñecemento en Galicia, co trasfondo da historia cultural e educativa europea. Prologada por Xosé Ramón Barreiro Fernández e por Agustín Escolano Benito, a obra componse de dez capítulos, cun extraordinario acompañamento de notas críticas e de referencias bibliográficas, unha antoloxía de textos literarios e pedagóxicos acaídos e amplos índices analíticos, onomásticos, toponímicos, de obras e de institucións citadas no texto, máis unha biografía xeral. Unha obra fundamental de estudo, de referencia e de consulta obrigada, sobre a nosa historia cultural e educativa, elaborada con criterio académico e tamén marcadamente didáctico, de interese para profesores de todos os niveis educativos, estudosos, curiosos e lectores no campo da historia, da literatura e a filoloxía, a filosofía e a educación.

Información del libro

Tñitulo Secundario : Permanencias e cambios no contexto cultural e educativo europeo / Permanence and change in the context of European cultural and educational

Cantidad de páginas 1245

Autor:

  • Antón Costa Rico

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

Descargar Ebook

Valoración

Popular

3.0

12 Valoraciones Totales


Más libros de la categoría Educación

Humilde condición

Libro Humilde condición

El patrimonio cultural arquitectónico es una de las formas en las que se materializa la memoria y, por ello, la preservación de su autenticidad se ha convertido en la piedra angular de todas las intervenciones de conservación y restauración monumental. Salvaguardar la autenticidad de la herencia arquitectónica supone legar a las generaciones futuras una parte fundamental de nuestra memoria. Hay un acuerdo universal respecto a esta idea, pero no en cuanto al concepto de autenticidad, que no es universal ni unívoco. El debate en torno a la autenticidad es, por tanto, fundamental para...

Patrimonio histórico

Libro Patrimonio histórico

Esta obra constituye una exposición de las actividades desarrolladas en el ámbito de “Cátedra Cantabria” durante el año 1992, dedicadas al tema del Patrimonio Histórico. Se reproducen las conferencias que se realizaron bajo títulos generales de: “Patrimonio histórico y sociedad actual”, “Patrimonio histórico y Comunidades Autónomas” y “Trabajo de recuperación de patrimonio bibliográfico y documental”.

Transporte internacional de mercancías

Libro Transporte internacional de mercancías

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Transporte Internacional de Mercancías, de los Ciclos Formativos de grado superior de Comercio Internacional y de Transporte y Logística, pertenecientes a la familia profesional de Comercio y Marketing, al amparo del Real Decreto 1574/2011 y del Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, respectivamente, por los que se establecen las enseñanzas mínimas para la obtención de los títulos mencionados. La obra desarrolla los siguientes contenidos: - Historia y evolución del comercio internacional. - Cómo tramitar operaciones...

Antes de que nos ataquen de nuevo

Libro Antes de que nos ataquen de nuevo

Los atentados terroristas conducen habitualmente a la aprobación de leyes represivas; con ello se entra en un círculo vicioso que amenaza seriamente a nuestras libertades. En este libro clarividente, Bruce Ackerman mira al futuro y presenta una alternativa a la vez intuitiva y práctica. Nos propone la aprobación de una "constitución de excepción" que, a corto plazo, autorice al gobierno a tomar medidas extraordinarias encaminadas a evitar un segundo atentado, al tiempo que prohíba la adopción de medidas permanentes que socaven nuestras libertades.La constitución de excepción de...

Últimas novedades en librosÚltimas Búsquedas